"När berättaren ser att historien lever i lyssnarens ögon, får berättelsen luft

under vingarna. Då svävar den på åhörarens inlevelse."

 

I årtusenden har det muntliga berättandet fört oss människor samman och fått oss att skratta, gråta och rysa tillsamman. Som berättare företräder jag alltså och för vidare en urgammal kulturform - kanske den äldsta.
under senare år har berättandet upplevt en renässans. Det blir allt fler som upptäcker hur gemensamhetsskapande, givande, roligt, hisnande, sorgligt, dråpligt och spännande det är att berätta och lyssna.
Det muntliga berättandet föds i samspelet mellan berättaren, lyssnaren och berättelsen. Berättaren är förbindelselänken mellan själva berättelsen och publiken. Varje berättarstund blir därför unik. Berättaren följer nämligen inget manus till punkt och pricka, utan orden växer fram i själva mötet med lyssnarna. Det är just i mötet mellan lyssnare och berättare som de magiska ögonblicken uppstår.

varför inte låta din tillställning, föreningsmöte eller kulturafton få uppleva muntligt berättande?

SAGOR à la Carte

De flesta av mina skolprogram (se dessa) passar alldeles utmärkt även för vuxna. Från Gilgamesh till Blixen har t.ex. framförts både på bibliotek och på Ljungby Berättarfestival. Det går också att beställa specialsydda sagoprogram för vuxna, där jag ger berättandet en mera vuxen profil. Ta kontakt så pratar oss fram till något som passar för ert ändamål.

Pris och föreställningslängd efter överenskommelse.

 

FISKE I MINNETS VATTEN

Följ med på en fisketur i minnets grumliga vatten. Berättelserna har jag fiskat upp i mina egna minnen från 50- och 60-talet. En del är nästan sanna, andra är sammansatta av minnesfragment från olika håll, men inte mindre sanna för det. Berättelserna har den egenskapen att de sätter i gång lyssnarnas egna minnen. Plötsligt minns man och kan berätta om både det ena och det andra.

Föreställningens längd är ca 50 minuter.

Pris 2000:- plus reseersättnig. Utanför Skåne tillkommer hotell och traktamente.

 

RETRO BERÄTTELSER FRÅN 50-TALET

Koreakriget, det ökande välståndet, separtion mellan könen, religiöst hyckleri, en ålderdomligare moral, realskolan, ungdomskultur, samlar-bilder, rock´n roll, knuttar och dixie är några minnen från 50-talet. De återberättas här så att vi kan uppleva nostalgin tillsammans.

 

Föreställningens längd är ca 50 minuter.

Pris 2000:- plus reseersättnig. Utanför Skåne tillkommer hotell och traktamente.

 

HÖKÖPINGE BLUES

Ingeting är sig längre likt i det lilla bruksamhället på Söderslätt, där jag växte upp. Fabrik. affärer, skolor och järnväg, allt är nerlagt. Med var det bättre förr? Följ med på en minnes-tripp till lilla Hököpinge och till 1940-talets Sverige.

Föreställningslängd c:a 60 minuter.

Pris 2000:- plus reseersättnig. Utanför Skåne tillkommer hotell och traktamente.

 

ETT BERÄTTARPROGRAM OM AVE

AVE var pseudonym för Eva Wigström, vår främsta skånska sagosamlare och sagoberättare. Hon var en av vårt lands främsta kvinnliga författare under 1800-talet. De var ju som bekant inte särskilt många. Men trots att hon lämnade en stor produktion efter sig och var engagerad i en rad av sin tids stora frågor, där hon livligt deltog i debatten med sina artiklar och böcker har hon inte fått den uppmärksamhet och uppskattning hon är värd.

Jag vill genom att berätta om hennes liv, engagemang och verk lyfta fram hennes insatser i ljuset. I berättarprogrammet ges också prov på hennes sagor och insamlingsarbete.

Föreställningslängd c:a 60 minuter.

Pris 2000:- plus reseersättnig. Utanför Skåne tillkommer hotell och traktamente.

 

DEN FJÄRDE VISE MANNEN

En knippe julberättelser som utgår från den gamla legenden om Artaban, en vis man från Persien, som bestämt möte med de tre vise männen. Han sålde alla sina tillhörigheter och införskaffade tre dyrbara ädelstenar som gåva åt det nyfödda Jesusbarnet. Men Artaban nådde aldrig sitt mål - fann aldrig barnet - utan gav bort ädelstenarna till behövande. Det sägs i en del varianter av legenden att han fortfarande letar.

Föreställningslängd c:a 50 minuter.

Pris 2000:- plus reseersättnig. Utanför Skåne tillkommer hotell och traktamente.

 

DE VACKRASTE HISTOIERNA OM KÄRLEKEN

Ur världens stora rabatt av kärlekshistorier har jag plockat en liten bukett - en del gamla, en del nya, en del olyckliga, en del lyckliga - men alla har de det gemensamt att de är vackra och berör oss. I bland har gudar sin finger med i spelet - inte minst den lille bevingade med pilbågen.

Föreställningslängd c:a 50 minuter.

Pris 2000:- plus reseersättnig. Utanför Skåne tillkommer hotell och traktamente.


Föreställningslängd c:a 50 minuter.

Pris 2000:- plus reseersättnig. Utanför Skåne tillkommer hotell och traktamente.

 

DÖDEN LURAR - LURA DÖDEN

I tusentals år har människan skrämts och fascinerats av döden. Den har gett upphov till många slags föreställningar och berättelser. Den vanligaste är Döden personifierad som en orubblig figur iklädd svart kappa med en lie över axeln. I programmet har jag samlat en knippe historier som ger olika aspekter på döden.

Föreställningslängd c:a 50 minuter.

Pris 2000:- plus reseersättnig. Utanför Skåne tillkommer hotell och traktamente.